ovlašteni sudski tumač
Mirjana Čekić, ovlašteni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik

Ovlašteni sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prevod dokumenta i garantuje da je taj prevod istovjetan sa originalom.

Telefon: 065 540 925

Adresa: Akademika Jovana Surutke 19

E-mail: prevodi.engleski10@gmail.com

Naša prednost je iskustvo, kvalitet i brzina

ovlašteni sudski tumači

Usluge

DOSTAVA DOKUMENATA

Vaše dokumente možete dostaviti na sljedeći način:
• Ličnom dostavom na adresu: Akademika Jovana Surutke 19 , 78000 Banja Luka
• dostava putem e-maila na adresu: prevodi.engleski10@gmail.com
• slanjem vašeg dokumenta putem upita sa naše web stranice
• viberom na broj telefona: +387 65 540 925

PREUZIMANJE DOKUMENATA

Vaše ovjerene prevode možete preuzeti na sljedeći način:
• ličnim preuzimanjem na adresi: Akademika Jovana Surutke 19 , Banja Luka
• poštom (brzom, običnom, preporučenom ili pouzećem)

Prevodi sa sudskom ovjerom ličnih i poslovnih dokumenata:

• Svjedočanstva i diplome

• Uvjerenja o položenim ispitima

• Izvodi iz matičnih knjiga

• Dokumenta potrebna za vizu

• Ljekarski nalazi

• Potvrde o stanju računa u banci

• Uvjerenja o državljanstvu

• Vozačke dozvole

• Uvjerenja o nekažnjavanju

• Punomoć

• Izjave i saglasnosti

• Rješenja i presude

• Ugovori

• Registracije privrednih društava i drugih dokumenata koja se podnose nadležnim organima u zemlji i inostranstvu.


Prevod s ovjerom sudskog tumača je službeni prevod koji predstavlja pravovaljani dokument. Svojim potpisom i pečatom garantujem da je ovjereni prevod ispravan i da sadržaj prevoda u potupnosti odgovara izvorniku.


Povjerljivost informacija

sudski prevodi i tumač

Informacije koje se dostavljaju u prevodu su povjerljive i podliježu obavezi čuvanja profesionalnih i privatnih podataka.

Kontakt

Telefon:065 540 925

Adresa: Akademika Jovana Surutke 19

E-mail: prevodi.engleski10@gmail.com


Gdje se nalazimo?