Početna Usluge Povjerljivost informacija Kontakt
  Usluge

Usluga ovjere sudskog tumača podrazumijeva prevod i ovjeru prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača. Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prevod dokumenta i garantuje da je taj prevod istovjetan sa originalom. Tekstove za prevode ovjerene od strane sudskog tumača primamo putem e-maila ili ličnom dostavom. Za prevod dokumenta sa ovjerom potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju originalnog dokumenta na uvid.

 
 

Prevodi sa sudskom ovjerom ličnih i poslovnih dokumenata:

 • Svjedočanstva i diplome
 • Uvjerenja o položenim ispitima
 • Izvodi iz matičnih knjiga
 • Dokumenta potrebna za vizu
 • Ljekarski nalazi
 • Potvrde o stanju računa u banci
 • Uvjerenja o državljanstvu
 • Vozačke dozvole
 • Uvjerenja o nekažnjavanju
 • Punomoć
 • Izjave i saglasnosti
 • Rješenja i presude
 • Ugovori
 • Registracije privrednih društava

i drugih dokumenata koja se podnose nadležnim organima u zemlji i inostranstvu.

Prevod s ovjerom sudskog tumača je službeni prevod koji predstavlja pravovaljani dokument. Svojim potpisom i pečatom garantujem da je ovjereni prevod ispravan i da sadržaj prevoda u potupnosti odgovara izvorniku. 

 

 
 
Početna    |    Usluge    |    Povjerljivost informacija    |     Kontakt    |   
MEDIATIM © copyright 2012